ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:


Με τον ίδιο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης μπορεί να κάνει σύνδεση στο σύστημα μόνο ένας χρήστης.


Σε περίπτωση που προσπαθείτε ταυτόχρονα να μπείτε με τους ίδιους κωδικούς ο ένας χρήστης θα αποσυνδέει τον άλλον.


Σύσταση προς όλους: Η λήψη των Θεμάτων να γίνεται από έναν χρήστη και η διανομή τους μέσω email.


Η ταυτόχρονη είσοδος με τον ίδιο κωδικό από διαφορετικούς υπολογιστές δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στην λειτουργία του συστήματος.