Γ' ΦΑΣΗ 2018

Την Τετάρτη 29/8/2018 θα είναι διαθέσιμα τα Διαγνωστικά Τεστ για την Α' και Β' Λυκείου.

Όσοι έχουν πρόσβαση στην Γ' Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων του 2018 μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και έπειτα και να "κατεβάσουν" τα Διαγνωστικά Τεστ.