ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ 2018

Στις 2 Απριλίου 2018 ξεκινάει η Β' Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων του 2018.

Σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.


Παρακαλούμε, όσοι συμμετέχετε στην Β' Φάση των Ε.Θ. να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο epan.oefe.cloud και να κάνετε λήψη των δοκιμαστικών θεμάτων (Δοκιμαστική Φάση - Δοκιμαστικό Μάθημα - Α' Λυκείου Δοκιμαστικό) για να ελέγξετε ότι το υδατογράφημα είναι αυτό που επιθυμείτε.


Όσοι επιθυμείτε να αλλάξετε υδατογράφημα μπορείτε να στείλετε email στο epan@rdc.gr αναφέροντάς μας απλά το username (4ψήφιο κωδικό εισόδου) σας και το τι θέλετε να γράφει το υδατογράφημά σας (Προσοχή: μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο χαρακτήρες και όχι εικόνες).


Όσοι συμμετείχατε και στην Α' Φάση 2018 τα θέματα αυτά μπορείτε να τα δείτε αν πατήσετε στο αριστερό menu κάτω από το Επαναληπτικά Θέματα την επιλογή "Προηγούμενες Φάσεις Έτους".Σας ενημερώνουμε ότι στη Β' Φάση θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα θέματα από τις 07:00 π.μ. αντί για 08:00 π.μ. που ίσχυε μέχρι τώρα. Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα απευθυνθείτε στην RDC στο τηλέφωνο 2118002200 ή μέσω mail στο: websupport@rdc.gr .