ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H O.E.Φ.Ε οργανώνει επί 17 ολόκληρα χρόνια τα Επαναληπτικά Θέματα. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την μεγάλη πλειοψηφία των Φροντιστών-μελών μας, τους μαθητές και τους γονείς τους. Διοργανώθηκαν πάντα με αξιοπιστία και ποιότητα, κάτι που θα συμβεί και φέτος.

Τα Επαναληπτικά Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε. περνάνε σε μια νέα εποχή συνεχίζοντας να απευθύνονται, από άποψη περιεχοµένου, τόσο στα γενικά όσο και στα θεματικά φροντιστήρια αλλά µε μικρότερες χρεώσεις.

Το ∆.Σ. της ΟΕΦΕ αντιλαμβάνεται τη διαδικασία των Ε.Θ. ως µια κορυφαία εκπαιδευτική διαδικασία, που αφ΄ ενός µεν αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου µας, αφ΄ ετέρου δε είναι και η βασική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας µας. Έτσι απευθύνει προς όλους τους συναδέλφους – φροντιστές πρόσκληση καθολικής συμμετοχής, µε στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της πολλαπλά ωφέλιμης για τον κλάδο εκπαιδευτικής διαδικασίας.