ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να κατεβάσετε τα Επαναληπτικά Θέματα που αντιστοιχούν στην φάση που έχετε εγγραφεί θα πρέπει να βάλετε το username και το password που σας έχει σταλεί στα κατάλληλα πεδία στο login box της σελίδας εισόδου:


Μόλις συνδεθείτε θα δείτε αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα κατεβάσετε τις εκφωνήσεις και τις λύσεις των θεμάτων.


Μετά τον πίνακα με τα Επαναληπτικά Θέματα θα δείτε την λίστα με τους υπεύθυνους καθηγητές για το κάθε θέμα καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους.

Όσοι συμμετείχατε και στην Α' Φάση 2018 τα θέματα της Α' Φάσης μπορείτε να τα δείτε αν πατήσετε στο αριστερό menu κάτω από το Επαναληπτικά Θέματα την επιλογή "Προηγούμενες Φάσεις Έτους".


Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα απευθυνθείτε στην RDC στο τηλέφωνο 2118002200 (Εσωτερικό 343) κα. Πετροπούλου Μαρία ή μέσω mail στο websupport@rdc.gr.