ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η αποστολή των κωδικών πρόσβασης σε όσα φροντιστήρια έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Α’ Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων της ΟΕΦΕ 2018.

Παρακαλούμε τους υπευθύνους κάθε συνεργαζόμενου φροντιστηρίου:

1. Να ελέγξουν την εγκυρότητα των κωδικών πρόσβασης που απεστάλησαν, επιβεβαιώνοντας ότι εισάγονται επιτυχημένα στην πλατφόρμα των Ε.Θ.
2. Να δοκιμάσουν να «κατεβάσουν» τα δοκιμαστικά θέματα θα οποία έχουν αναρτηθεί ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται κανονικά.
3. Να ελέγξουν το υδατογράφημα του φροντιστηρίου τους που εμφανίζεται στα αρχεία των Ε.Θ. και να ενημερώσουν έγκαιρα για πιθανή αλλαγή/αντικατάστασή του.
4. Για όσους έχουν εξοφλήσει τη συμμετοχή τους, να επιβεβαιώσουν ότι η λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται στο σύστημα με τον χρονοπρογραμματισμό της Α’ Φάσης των Ε.Θ. 2018, αντιστοιχεί στο πακέτο θεμάτων το οποίο επέλεξαν και εξόφλησαν.

Για οποιοδήποτε θέμα τεχνικής υποστήριξης ή ενδεχόμενης αλλαγής/διόρθωσης στο υδατογράφημα του φροντιστηρίου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα τεχνικής υποστήριξης της αναδόχου εταιρίας RDC Informatics στον τηλεφωνικό αριθμό 211 8002200 ή στο e-mail websupport@rdc.gr.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής στα Ε.Θ. 2018 που παρελήφθησαν σήμερα 22/12/2017 αλλά και όσες ακολουθήσουν τις προσεχείς ημέρες θα γίνει ενεργοποίηση της πρόσβασης στην πλατφόρμα των Ε.Θ. στο χρονικό διάστημα από 27 έως 29 Δεκεμβρίου 2017.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της RDC Informatics θα λειτουργήσει κανονικά στις 2 Ιανουαρίου 2018 για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος πιθανώς ανακύψει.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα!