ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

Δείτε τα μαθήματα για καθεμιά από τις εξής περιπτώσεις θεματικών φροντιστηρίων:

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Αρχαία Προσανατολισμού

Άλγεβρα

Λατινικά Προσανατολισμού

Γ΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Λατινικά Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού

Αρχαία Προσανατολισμού

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Θετικών Σπουδών

Α΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Αρχαία Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού

Άλγεβρα

Χημεία

Γ΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Βιολογία Προσανατολισμού

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής

Α΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Άλγεβρα

Γ΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Οικονομία Προσανατολισμού

Πληροφορική Προσανατολισμού

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Θετικών και Οικονομίας-Πληροφορικής και ΕΠΑ.Λ.

Α΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Άλγεβρα

Χημεία

Γ΄ Λυκείου

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Χημεία Προσ/μού

Οικονομία Προσ/μού

Πληροφορική Προσ/μού

Βιολογία Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδικότητας

+ 4 Διαγνωστικά Τεστ

ΕΠΑ.Λ.

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδικότητας

+ 2 Διαγνωστικά Τεστ

Για να δείτε τα μαθήματα για καθεμιά από τις περιπτώσεις θεματικών φροντιστηρίων σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.