ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

Δείτε τα μαθήματα για καθεμιά από τις εξής περιπτώσεις θεματικών φροντιστηρίων:

Ανθρωπιστικών Σπουδών & ΕΠΑ.Λ

Α΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Αρχαία Προσ/μού

Άλγεβρα

Λατινικά Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Λατινικά Προσ/μού

Ιστορία Προσ/μού

Αρχαία Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδ/τας (Β' Φάση)

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Θετικών Σπουδών & ΕΠΑ.Λ

Α΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Άλγεβρα

Χημεία

Γ΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Χημεία Προσ/μού

Βιολογία Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδ/τας (Β' Φάση)

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής & ΕΠΑ.Λ

Α΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Άλγεβρα

Γ΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Οικονομία Προσ/μού

Πληροφορική Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδ/τας (Β' Φάση)

+ 3 Διαγνωστικά Τεστ

Θετικών και Οικονομίας-Πληροφορικής & ΕΠΑ.Λ

Α΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Φυσική

Χημεία

Β΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Άλγεβρα

Χημεία

Γ΄ Λυκείου

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσ/μού

Φυσική Προσ/μού

Χημεία Προσ/μού

Οικονομία Προσ/μού

Πληροφορική Προσ/μού

Βιολογία Προσ/μού

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδ/τας (Β' Φάση)

+ 4 Διαγνωστικά Τεστ

ΕΠΑ.Λ.

Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.

Ν.Γλώσσα & Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδ/τας (Β' Φάση)

+ 2 Διαγνωστικά Τεστ