ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Α΄ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά τάξη)
Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
03/01/20
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
-
2
04/01/20
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
07/01/20
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού / Βιολογία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
4
11/01/20
Κοινωνιολογία - Λατινικά
Χημεία
Α.Ε.Π.Π.
-
5
18/01/20
-
-
-
-
Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
03/01/20
----------
Φυσική Προσανατολισμού
2
04/01/20
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
07/01/20
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
4
11/01/20
Άλγεβρα
Άλγεβρα
5
18/01/20
----------
Χημεία
Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
1
03/01/20
Φυσική
2
04/01/20
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
07/01/20
Άλγεβρα
4
11/01/20
Αρχαία
5
18/01/20
Χημεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά ημερομηνία)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
----------
Φυσική
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού / Βιολογία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κοινωνιολογία - Λατινικά
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
Άλγεβρα
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-
-
-
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
------------
Χημεία
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Β΄ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά τάξη)
Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΊΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
11/04/20
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
-
2
Μ.Δευτέρα 13/04/20
-
-
-
* Α΄Μάθημα Ειδικότητας
3
Μ.Τετάρτη 15/04/20
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
4
22/04/20
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού / Βιολογία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
5
25/04/20
Κοινωνιολογία - Λατινικά
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π
* Β'Μάθημα Ειδικότητας
Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
11/04/20
----------
Φυσική Προσανατολισμού
2
Μ.Δευτέρα 13/04/20
----------
Χημεία
3
Μ.Τετάρτη 15/04/20
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία
4
22/04/20
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
5
25/04/20
Άλγεβρα
Άλγεβρα
Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
1
11/04/20
Φυσική
2
Μ.Δευτέρα 13/04/20
Χημεία
3
Μ.Τετάρτη 15/04/20
Ν.Γλώσσα - Λογοτεχνία
4
22/04/20
Άλγεβρα
5
25/04/20
Αρχαία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά ημερομηνία)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
-
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
----------
Φυσική Προσανατολισμού
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-
-
-
Α'Μάθημα Ειδικότητας
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-
Χημεία
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσας - Λογοτεχνία
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού / Βιολογία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κοινωνιολογία - Λατινικά
Χημεία Προσανατολισμού
Α.ΕΠ.Π.
Β'Μαθημα Ειδικότητας
 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-
Άλγεβρα
 
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.