ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Α΄ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά τάξη)
Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
03/01/19
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
-
2
05/01/19
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
07/01/19
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
-
4
12/01/19
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
5
19/01/19
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
-
Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
03/01/19
----------
Χημεία
2
05/01/19
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
07/01/19
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
4
12/01/19
Άλγεβρα
Άλγεβρα
5
19/01/19
----------
Φυσική Προσανατολισμού
Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
03/01/19
Χημεία
2
05/01/19
Ν. Γλώσσα
3
07/01/19
Φυσική
4
12/01/19
Άλγεβρα
5
19/01/19
Αρχαία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά ημερομηνία)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
----------
Χημεία
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
Άλγεβρα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
------------
Φυσική Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ
Β΄ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά τάξη)
Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
20/04/19
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
*Μάθημα Ειδικότητας
2
Μ.Τετάρτη 24/04/19
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
02/05/19
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
-
4
04/05/19
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
*Μάθημα Ειδικότητας
5
11/05/19
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
20/04/19
----------
Φυσική Προσανατολισμού
2
Μ.Τετάρτη 24/04/19
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
02/05/19
----------
Χημεία
4
04/05/19
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
5
11/05/19
Άλγεβρα
Άλγεβρα
Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
20/04/19
Χημεία
2
Μ.Τετάρτη 24/04/19
Ν. Γλώσσα
3
02/05/19
Αρχαία
4
04/05/19
Φυσική
5
11/05/19
Άλγεβρα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά ημερομηνία)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
*Μάθημα Ειδικότητας
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
----------
Φυσική Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
----------
Χημεία
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ
*Μάθημα Ειδικότητας
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Λ.
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
Άλγεβρα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
*
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ
20/4/2019
4/5/2019
Α.Ο.Δ.Ε.
Α.Ο.Θ.
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤ. ΚΑΥΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Γ΄ ΦΑΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
Α΄ και Β΄ Λυκείου
Διαθέσιμα από 2 Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.