ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β΄ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά τάξη)
Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Μ.Δευτέρα 02/04/18
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
2
Μ.Τετάρτη 04/04/18
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
3
11/04/18
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
4
14/04/18
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
5
21/04/18
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
Μ.Δευτέρα 02/04/18
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
2
Μ.Τετάρτη 04/04/18
----------
Χημεία
3
11/04/18
----------
Φυσική Προσανατολισμού
4
14/04/18
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
5
21/04/18
Άλγεβρα
Άλγεβρα
Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
Μ.Δευτέρα 02/04/18
Ν. Γλώσσα
2
Μ.Τετάρτη 04/04/18
Αρχαία
3
11/04/18
Φυσική
4
14/04/18
Χημεία
5
21/04/18
Άλγεβρα
ΕΠΑ.Λ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
Μ.Δευτέρα 02/04/18
Ν. Γλώσσα
2
Μ.Τετάρτη 04/04/18
----------
3
11/04/18
Mάθημα ειδικότητας*
4
14/04/18
Mάθημα ειδικότητας*
5
21/04/18
Μαθηματικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (Κατά ημερομηνία)
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
Ν. Γλώσσα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. Γλώσσα
4
ΕΠΑ.Λ
Ν. Γλώσσα
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Γ.Π.
Βιολογία Προσανατολισμού
Βιολογία Γ.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-----------
Χημεία
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία
4
ΕΠΑ.Λ
-----------
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
-----------
Φυσική Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
4
ΕΠΑ.Λ
Μάθημα ειδικότητας*
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
4
ΕΠΑ.Λ
Μάθημα ειδικότητας*
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
Άλγεβρα
3
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Άλγεβρα
4
ΕΠΑ.Λ
Μαθηματικά
* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ
(11/4/2018)
Προγρ/σμός Υπολογιστών
Α.Ο.Θ.
Μεταφορά φορτίων
Μ.Ε.Κ. ΙΙ
Στ. ψύξης & κλιμ/σμού
Στ. σχεδιασμού κεντρ. θερμάνσεων
Ηλεκτρ. μηχανές
(14/4/2018)
Δίκτυα Υπολογιστών
Α.Ο.Δ.Ε.
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχ.
Στοιχεία Μηχανών
Ηλεκτροτεχνία
Γ΄ ΦΑΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
Γ΄ Λυκείου
Διαθέσιμα από 12 Μαΐου 2018
Α΄ και Β΄ Λυκείου
Διαθέσιμα από 1η Σεπτεμβρίου 2018

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.